1. Призначення системи

 

Автоматизований банк даних Освіта регіону (АБД Освіта регіону) призначений для оптимізації збору, обробки та отримання аналітичної інформації по окремих галузях системи освіти. Система складається з окремих модулей. Основним є модуль Організації, який містить перелік та основні відомості про заклади та установи освіти всіх типів і форм власності регіону. Перелік решти модулей залежить від комплектності поставки и може включати наступні:

         Організації

         Атестація педагогічних працівників

         Кадри

         Атестація та ліцензування навчальних закладів

         Облік ПК та ПЗ тощо

Система забезпечує заповнення даних через мережу Інтернет.

Система забезпечує розподілення ролей з точно визначеними функціями та можливостями. Система дозволяє організувати ефективну взаємодію навчальних закладів з управліннями освіти на основі використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Система дозволяє вирішити наступні задачі:

1)       Організувати збір даних через мережу Інтернет;

2)       Створити розподілену аналітичну мережу;

3)       Забезпечити оперативний обмін інформацією;

4)       Забезпечити оперативний анаіз інформації.